Máy lọc nước công nghệ màng lọc sợi rỗng Mitsubishi Cleansui

22/12/2019 47

Màng lọc sợi rỗng  đã từng được các Nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu, sử dụng làm phổi nhân tạo.

 

Thông điệp từ Cleansui

16/04/2019 149

Mitsubishi Chemical Cleansui (MCC) là thương hiệu thiết bị lọc nước số 1 tại Nhật Bản. Hơn 30 nước đã sử dụng sản phẩm của MCC.