Thông điệp từ Cleansui

16/04/2019 96

Mitsubishi Chemical Cleansui (MCC) là thương hiệu thiết bị lọc nước số 1 tại Nhật Bản. Hơn 30 nước đã sử dụng sản phẩm của MCC.